Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах Маланчук

Підручники та посібники - кафедра акушерства та гінекології 1 Название: Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах Маланчук
Формат книги: fb2, txt, DjVu, Pdf
Размер: . MB
Скачано: раз


Підручники та посібники - кафедра акушерства та гінекології 1

Встановленняособливостей репаративних процесів опікової рани і морфо функціональних змінвнутрішніх органів та клініко-патогенетичне обрунтування застосуваннякріоліофілізованих ксенотканин при термічній травмі морфофункціональнізміни в тканинах і залозах органів травного тракту, а також в залозистихорганах іншої локалізації при моделюванні патологічних процесів фармакологічніта фармакогенетичні аспекти протекторного впливу імунобіологічних препаратів,ентеросорбентів, речовин природнього та синтетичного походження за різнихпатологічних станів компетентіснийпідхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі інтерактивнізасоби формування іншомовної лексичної компетенції у професійноорієнтованому спілкуванні студентів-медиків. У монографії детально висвітлено питання доопераційної та інтраопераційної експрес діагностики, їх переваги та недоліки. Книга призначена для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також буде корисною для лаборантів патоморфологічних відділень та наукових лабораторій морфологічного профілю.

Він охоплює елементи фармакогностичного аналізу товарознавчий, макроскопічний, мікроскопічний, гістохімічний, хімічний, хроматографічний. У підручнику синтезовано кращі традіції хірургічної школи і матеріали сучасних досягнень науки. Навчальний матеріал охоплює дослідження основних систем внутрішніх органів бронхолегеневої, серцево-судинної, травної, сечовидільної, кровотворної та ендокринної.

Хірургічне лікування жовчнокамяної хвороби на тлі хронічних гепатитів і цирозу печінки є предметом постійних наукових дискусій. Серед викладачів факультету 1 заслужений лiкар україни, 1заслужений винахідник україни, 1 заслужений працівник освіти україни, 1заслужений працівник охорони здоровя україни, 4 відмінники освіти україни, 7заслужених дiячiв науки i технiки україни, 1 лауреат державної премії україни,обрано дійсним членом (академіком) національної академії медичних наук українизавідувача кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричнимихворобами, професора м. Тернопільській області на стан розумовоїпрацездатності учнів і студентів, перебіг патологічних процесів (зокремапародонтиту, ураження печінки, опікової травми). Видання містить 224 оригінальні ілюстрації, що полегшує оволодіння практичними навичками обстеження хворого.

Видавництво укрмедкнига - ukrmedknyga tdmu edu ua
Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах, маланчук л.

Видавництво укрмедкнига - zahidknyga com ua Картотека книгозабезпеченості - old tdmu edu ua


 • 1 з їзд анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів УРСР Бобин В.В.
 • 100 великих врачей Шойфет М.С.
 • 100 рентгенограмм грудной клетки
 • 13С дыхательный тест в практике гастроэнтеролога С.И. Рапопорт, Н.А Шубина, Н.В. Семенова
 • 2 Детская и подростковая гинекология: руководство для врачей
 • Невербальная коммуникация: психология и право Андрианов
 • Неврозы - Свядощ А.М.
 • Неврозы Свядощ А.М
 • Неврозы у детей и подростков А. И. Захаров
 • Неврологические проявления остеохондроза позвоночника Лукачер Г.Я.
 • Наукова робота - медичний факультет
  Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах, маланчук л.
  Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах Маланчук

  Посібник також містить детальний перелік рекомендованої літератури для поглибленого опрацювання предмета. На основі сучасних досягнень науки в підручнику викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми 2009 р. У посібнику викладено матеріал, що стосується організації та надання первинної медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної медицини. Горбачевського, які займаються проблемами загальної хірургії та підготовкою спеціалістів у медичних закладах і- рівнів акредитації.

  Кроме Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах Маланчук, также ищут: