Медсестринство у внутрішній медицині: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. Затверджено МОЗ Стасишин О.С. та ін. за ред. В.В. Стасюка

Медсестринство у внутрішній медицині підручник для мед Название: Медсестринство у внутрішній медицині: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. Затверджено МОЗ Стасишин О.С. та ін. за ред. В.В. Стасюка
Формат книги: fb2, txt, DjVu, Pdf
Размер: . MB
Скачано: раз


Медсестринство у внутрішній медицині підручник для мед

У спеціальній частині детально описано методи обстеження хворих із різною патологією внутрішніх органів (зокрема, із захворюваннями органів дихання, кровообігу, травлення тощо), симптоматику, синдроми і принципи лікування основних внутрішніх хвороб. Общая гериатрия необходимость издания данного руководства диктуется неуклонным увеличением в российской федерации доли лиц пожилого и старческого возраста, приблизившейся в настоящее время к пятой части всей численности населения страны. .

У загальній частині викладено основні клінічні, інструментально-функціональні і лабораторні методи діагностики внутрішніх хвороб, а також висвітлено питання медичної етики, деонтології та загальної методології встановлення діагнозу. Описано основні захворювання внутрішніх органів, починаючи з анатомо-фізіологічних особливостей усіх систем організму, клінічні ознаки, основні проблеми пацієнта, планування медсестринських втручань, основні принципи лікування, диспансеризацію, профілактику. Зокрема узагальнено відомості про розвиток внутрішньої медицини як науки, наведено короткі історичні відомості, принципи організації і методи надання лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам в україні, а також визначення теоретичних положень, що стосуються таких понять, як хвороба, симптоми, проблеми, медсестринський діагноз. Узагальнено відомості про розвиток внутрішньої медицини як науки, коротко наведено історичні факти, принципи організації та методи надання лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам в україні, а також визначення теоретичних положень, що стосуються таких понять, як хвороба, симптоми, проблеми, медсестринський діагноз. У загальній частині викладено основні клінічні, інструментально-функціональні і лабораторні методи діагностики внутрішніх хвороб, а також висвітлено питання медичної етики, деонтології та загальної методології встановлення діагнозу. Гофмана методические рекомендации по трактовке некоторых терминов, применяемых в анестезиологии, реаниматологии и гипербарической оксигенации для студентов и врачей курсов первичной специализации усенко лечение внутренних органов через позвоночный столб - асатрян ж.

Медсестринство у внутрішній медицині підручник для мед
Для студентів вищих медичних навчальних закладів іііі медсестринство у внутрішній медицині підручник для мед.

Медсестринство Купить книгу медсестринство у внутрішній медицині


 • 1 з їзд анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів УРСР Бобин В.В.
 • 100 великих врачей Шойфет М.С.
 • 100 рентгенограмм грудной клетки
 • 13С дыхательный тест в практике гастроэнтеролога С.И. Рапопорт, Н.А Шубина, Н.В. Семенова
 • 2 Детская и подростковая гинекология: руководство для врачей
 • Междисциплинарная имплантология Wolfgang Weisser Armin Buresch
 • Между нами, мамочками №2 2008 Мой ребенок
 • Международная классификация болезней МКБ-10
 • Международная фармакопея. Третье издание. Т. 2. Спецификации для контроля качества фармацевтических препаратов ВОЗ
 • Международные медико-санитарные правила, ВОЗ
 • Медсестринство у внутрішній медицині підручник для
  Медсестринство у внутрішній медицині підручник о. Узагальнено відомості про розвиток внутрішньої медицини як науки, коротко наведено історичні факти, принципи організації та методи надання.
  Медсестринство у внутрішній медицині: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. Затверджено МОЗ Стасишин О.С. та ін. за ред. В.В. Стасюка

  Общая гериатрия необходимость издания данного руководства диктуется неуклонным увеличением в российской федерации доли лиц пожилого и старческого возраста, приблизившейся в настоящее время к пятой части всей численности населения страны. У спеціальній частині детально описано методи обстеження хворих із різною патологією внутрішніх органів (зокрема, із захворюваннями органів дихання, кровообігу, травлення тощо), симптоматику, синдроми і принципи лікування основних внутрішніх хвороб. Описано основні захворювання внутрішніх органів, починаючи з анатомо-фізіологічних особливостей усіх систем організму, клінічні ознаки, основні проблеми пацієнта, планування медсестринських втручань, основні принципи лікування, диспансеризацію, профілактику. Узагальнено відомості про розвиток внутрішньої медицини як науки, коротко наведено історичні факти, принципи організації та методи надання лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам в україні, а також визначення теоретичних положень, що стосуються таких понять, як хвороба, симптоми, проблеми, медсестринський діагноз.

  Кроме Медсестринство у внутрішній медицині: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. Затверджено МОЗ Стасишин О.С. та ін. за ред. В.В. Стасюка, также ищут: